<source id="sa638"><menuitem id="sa638"><strike id="sa638"></strike></menuitem></source>
   <source id="sa638"><menuitem id="sa638"><strike id="sa638"></strike></menuitem></source>
     <source id="sa638"><menuitem id="sa638"><strike id="sa638"></strike></menuitem></source>
      1. English
       关于我们
       管理职员

       科室

       姓名

       职务

       职责

       地址
       明德主楼

       电话

       邮箱

       办公室

       陆美贺

       办公室副主任

       综合协调、人事人才、博士后管理

       611A

       62511091

       lu_meihe AT 163.com

       张晓芬

       科研秘书

       科研、会务

       611A

       62549650

       maddie22 AT 126.com

       孙颖

       财务秘书

       财务工作

       613A

       62547450

       sunying3 AT ruc.edu.cn

       杨菲

       宣传秘书

       宣传工作、信息工作

       611A

       62511102

       yangfay AT yeah.net

       高丹

       宣传秘书

       国际交流、援外项目

       613A

       62514866

       dg_ruc AT outlook.com

       杨然

       人事秘书

       人事、博士后管理

       611A

       62511058

       yr5314991 AT 163.com

       实验室

       刘建民

       主任科员

       离退事务

       613B

       62510140

       jjxypeixun AT 163.com

       牛睿

       实验室主任、院工会副主席

       实验室管理、设备管理、工会事务

       613B

       82500255

       niurui AT ruc.edu.cn

       教务科

       刘延军

       教务科科长

       本科生教务、留学生事务

       615

       62513020

       liuyj AT ruc.edu.cn

       李聪

       教务科副科长

       本科生教务

       615

       62513020

       cconglee AT 126.com

       王誉潼

       教务科副科长

       博士生教务

       615

       62511272

       xiaoxiaoyutong AT 126.com

       张丽娜

       教务秘书

       学术硕士生教务、全英文硕士教务

       615

       62512298

       zlnathena AT ruc.edu.cn

       张妮妮

       教务秘书

       国际商务专业硕士生教务

       615

       62512985

       zhangniniruc AT 163.com

       党团学

       孙岚

       党团学办公室主任

       全日制学生事务

       616

       62511210

       sunlanjj AT sina.com

       杜素云

       主任科员

       学生就业事务

       616

       82509078

       dsy AT ruc.edu.cn

       程万昕

       团委书记

       学生团委事务

       616

       62511210

       wxcheng123 AT 126.com

       白天鹏

       党务秘书

       党团事务

       618B

       82500260

       participate123 AT 163.com

       徐子桐

       党务秘书

       党团事务

       616

       62511210

       2015200712 AT ruc.edu.cn

       培训部

       陈婧思

       教务秘书

       同等学力硕士教务

       611B

       62511254

       chenjingsi_alice AT 163.com

       张静

       教务秘书

       同等学力硕士教务

       611B

       62511351

       grace_zhang2007 AT 126.com

       吴玫

       教务秘书

       同等学力硕士教务

       611B

       62515129

       jjxypx AT 163.com

       王姝懿

       教务秘书

       同等学力硕士教务

       611B

       82500281

       ry AT ruc.edu.cn

       孙宝涵

       教务秘书

       同等学力硕士教务

       611B

       62511254

       1609290090 AT qq.com

       陈晖

       教务秘书

       同等学力硕士招生

       956

       62513771

       chenhui_www AT 126.com

       宋歌

       教务秘书

       同等学力硕士招生

       956

       62513771

       songge_e AT ruc.edu.cn

       李丹

       教务秘书

       同等学力硕士招生

       956

       62515745

       ruc_li AT ruc.edu.cn

       王魏娟

       教务秘书

       同等学力硕士招生

       956

       62515745

       609292157 AT qq.com       学院动态

       首页 > 关于我们 > 学院概述

       人大经济论坛 rdjjlt.org 人大经济论坛 bbs.www.lingrang.cn
       情色5月天